Tazaki Tsukuru không màu và những năm tháng hành hương

Tazaki Tsukuru không màu và những năm tháng hành hương - Haruki Murakami, Lương Việt Dũng

Simple but nostalgic, and very hard to achieve such delicate style.