Những câu chuyện về cuộc đời Nam Phương, Hoàng hậu cuối cùng triều Nguyễn

Những câu chuyện về cuộc đời Nam Phương, Hoàng hậu cuối cùng triều Nguyễn - Lý Nhân Phan Thứ Lang Great choice of words & interesting view point.